Vlaams Topstuk: Altaarstuk van de Heilige Rochus door Pieter Paul Rubens