Erfgoedcel Denderland zorgt ook de komende 6 jaar voor ons erfgoed!