Vorming: Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen


Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Hiermee wordt de Belgische privacywetgeving aangevuld. Of verstrengd…?

Wat betekenen de Europese regels nu voor het gebruik van persoonsgegevens bij vzw’s? Wat mag nog gevraagd, bewaard en gecommuniceerd worden op het vlak van ledenlijsten, abonnementlijsten, deelnemerslijsten etc.? Hoe moeten de vele persoonsgegevens eigen aan genealogische archieven, foto’s, rouwprentjes etc. in de toekomst bewaard en ontsloten worden? In hoeverre zijn er uitzonderingen inzake het bewaren van persoonsgegevens voor archieven en documentatiecentra?  Kortom, wat verandert er vanaf 25 mei 2018 voor jouw vereniging, kring, archief of documentatiecentrum met de AVG. Op één avond geeft Heemkunde Vlaanderen in Aalst toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau zodat je weet wat je te doen staat om op beide oren te slapen!

PRAKTISCH

Wanneer? Dinsdag 12 juni van 19u tot 21u
Waar? CC De Werf, Molenstraat 51, Aalst
Inschrijvingen? Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de vorming. Deelnemen kost 5 euro.

Voor meer informatie en inschrijvingen: website Heemkunde Vlaanderen