Beurs voor het doorgeven van vakmanschap


Minister Sven Gatz lanceerde vorig jaar een nieuwe subsidie waarmee hij het doorgeven van vakmanschap wil ondersteunen. En nu is er een tweede ronde aangekondigd!

Het kan hierbij gaan om ambachten, maar bijvoorbeeld ook om bepaalde podiumkunsten.Vakmanschap wordt daarbij gezien als een vorm van immaterieel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit. Het kan gaan om ambachten zoals smeden, molenaars of glasblazers, ‘oude’ beroepen zoals tonnenmakers, kleermakers en pottenbakkers, maar bijvoorbeeld ook om traditionele podiumkunsten zoals het poppentheater. Met behulp van deze beurs wil de minister vakmanschap niet verloren laten gaan.

VOORWAARDEN BEURS

De beurs richt zich op vakmensen die één of meerdere personen een aantal maanden in de leer willen nemen en hem of haar de knepen van het vak willen leren. Een beurs kan worden aangevraagd door partners die in een meester-leerling-traject vakmanschap willen doorgeven. Meester en leerling(en) vragen de beurs samen aan, voor maximaal twee jaar. Per maand kunnen de partners samen 2.000 euro krijgen als ondersteuning voor het leertraject, met een maximaal bedrag van 48.000 euro per traject. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 maart 2019 worden ingediend.

WIJ ONDERSTEUNEN!

Wie interesse heeft mag steeds contact opnemen met ons, zoals bij de vorige ronde willen we steeds blijven helpen door beursaanvragen na te kijken en aan te vullen waar we kunnen.