Gesubsidieerde projecten


Aalst / Tentoonstelling 50 jaar Pikkeling / VVV De Faluintjesstreek

Tijdens de Pikkeling 2019 en de dagen ervoor wordt een tentoonstelling georganiseerd op de pikkelinghoeve te Herdersem. Met foto’s, tekst, voorwerpen en film staat 50 jaar oogstfeest centraal. Het wordt een interactieve tentoonstelling met een photobooth, een gastenboek en een kinderparcours. De documentatie wordt gebundeld en tevens ontsloten via MADEinDENDERLAND.be.

Waar: de Pikkelinghoeve te Herdersem: Grote Baan 13, 9310 Herdersem

Wanneer: Voor en tijdens de Pikkeling: 24 tot en met 30 juli 2019

Toegekend subsidiebedrag: €1.500,00.

 

Aalst / Week van de landelijkheid: de Pikkeling in Denderrust / WZC Denderrust

In het kader van de week van de landelijkheid van 21 tot 28 juli 2019 wordt het typische landelijke leven en de Pikkeling in de kijker gezet in het woon- en zorgcentrum. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd: een vertoning van een aantal oude filmpjes over het oogstfeest (die ook in de tentoonstelling op de Pikkeling zelf te zien zullen zijn), zelf traditionele ovenkoeken bakken, een optreden van een internationale dansgroep die ook op de Pikkeling optreedt, een kleine tentoonstelling in de zaal van het woon- en zorgcentrum, een parade met onder meer de vlegelploeg van de Pikkeling, een mini-bloementapijt aan de ingang van het woon- en zorgcentrum, een optreden van de Faluintjeskapel, een rondrit met de huifkar, een Breugelmaaltijd voor de bewoners en een oude ambachtennamiddag met workshops.

Waar: WZC Denderrust: Alfons De Cockstraat 12/A, 9310 Aalst

 Wanneer: 21 tot 28 juli 2019

Toegekend subsidiebedrag:  €1000,00.

 

Aalst / Week van de landelijkheid en de oogst – de Pikkeling / WZC St Job OCMW Aalst

In het kader van de week van de landelijkheid van 22 tot 26 juli 2019 wordt het typische landelijke leven en de pikkeling in de kijker gezet in het woon- en zorgcentrum. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd met aandacht voor streekgerechten, vlegelaars, een volksdansgroep, vendelzwaaiers, ambachten, een tentoonstelling van een imker, een quiz over oude beroepen en ambachten, de levende tentoonstelling van graankorrel tot brood, volksspelen en een lezing over de oogst.

Waar: WZC St Job, Marktweg 20, 9300 Aalst

Wanneer: 22 tot 26 juli 2019

Toegekend subsidiebedrag: €400,00.

 

Aalst / Wandeling Misdaad in Aalst / Forum Aalst Historiek

Historische stadswandeling, met als thema ‘misdaad in Aalst’. Je gaat op wandel langs plaatsen delict in het centrum van Aalst, met gidsen Jan Louies en David Goossens. Een reis door het misdadig verleden van Aalst, van wildplassers tot passionele moordenaars, van landlopers tot industriëlen en bankiers.

Waar: Stadhuis, Grote Markt 3, 9300 Aalst

Wanneer: 29 juni en 6 juli 2019

Toegekend subsidiebedrag: €54,44.

 

Aalst / Expo 100 / S.C. Eendracht Aalst

Jubileumexpo naar aanleiding van het eeuwfeest van Eendracht Aalst. Opent eind mei en loopt tot half juni in de verschillende zalen aan het voetbalstadion. Na jarenlang verzamelen worden foto’s, shirts, attributen, gouden schoenen … getoond aan het grote publiek. Ook is er exclusief een documentaire te zien over de woelige geschiedenis van de club.

Waar: Pierre Cornelisstadion, Bredestraat 930 Aalst

Wanneer: mei-juni 2019

Toegekend subsidiebedrag: €1.500,00

 

Denderleeuw / 50 jaar kermis Drieselken / Comité kermis Drieselken (Welle)

Kermis Drieselken viert haar 50ste verjaardag. De nostalgische kermis met folkloristische spelen, zoals ringsteking en gerrebolling wil de eigen geschiedenis in beeld brengen met een tentoonstelling. Oud fotomateriaal en affiches van de laatste 50 edities zullen te zien zijn. . Men wil, naast de folkloristische spelen in stand houden, ook inzetten op het bevorderen van sociale contacten. Via het lokale verenigingsleven worden verschillende doelgroepen (van jong tot oud) aangesproken.

Waar: in en rond café Snooker Time: Langestraat, 9473 Welle

Wanneer: 13 oktober 2019

Toegekend subsidiebedrag: €400,00.

 

Denderleeuw / Tentoonstelling 'Eregem, Verenigd' / Heemkundige Kring Iddergem

In september 2019 organiseert Heemkundige Kring iddergem een tweedaagse tentoonstelling over het verenigingsleven in Iddergem door de eeuwen heen: alle mogelijke verenigingen komen aan bod (sport, cultuur…) met documenten, foto’s, video’s.

Waar: parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antoniusstraat 1, 9472 Iddergem (Denderleeuw)

Wanneer: 21 en 22 september 2019

Toegekende subsidie: €500,00.

 

AALST / Stadsspel voor amateurdetectives: Schotte en de Rechtvaardige Rechters / VZW De Scriptomanen

Het verdwenen paneel van het Lam Gods “De Rechtvaardige Rechters” blijft voor beroering zorgen. De historische link tussen Arsène Goedertier, de vermoedelijke dader van de diefstal, en Hyppolyte Schotte van de gelijknamige Aalsterse leerlooierij, doet vermoeden dat het paneel misschien op Aalsterse bodem te vinden is. Schotte was immers medevennoot van Goedertier in de Congolese maatschappij Plantexel, die op de rand van het faillissement stond ten tijde van de diefstal. Was de diefstal een laatste poging om Plantexel te redden? Aan de hand van podcasts met tips gaan amateurdetectives op zoek naar het verdwenen paneel tegen de achtergrond van het lokale erfgoed.

Waar: De tearoom De Tafel van Elise in Erembodegem (Dorp 39) vormt het hoofdkwartier, het stadsspel vindt plaats in en langs Aalsterse erfgoedlocaties.

Wanneer: Opnames podcast: maart 2019 / Apotheose: 10 april 2019.

Toegekende subsidie: €750,00.

 

AALST / 60 jaar Vrije Basisschool Herdersem

In 2019 viert de Vrije Basisschool Herdersem haar 60ste verjaardag waarbij een aantal erfgoedgerelateerde activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Heemkundige kring de Faluintjes, namelijk een gegidste erfgoedwandeling door het dorp, een zangavond met Nederlandstalige meezingers van de afgelopen 60 jaar (hiervoor wordt ook een brochure uitgegeven) en een tentoonstelling.

Waar:    Wandeling start en eindigt bij Vrije Basisschool.

Zangavond en tentoonstelling in het Parochiaal Centrum (Grote Baan 214, 9310 Herdersem).

Wanneer:

Zangavond: 22 en 23 februari 2019.

Wandelingen: 21/12/2018, 05/04/2019, 26/04/2019, 24/05/2019, 25/05/2019.

Tentoonstelling: 19/01/2019, 20/01/2019, 21/01/209.

Toegekend subsidiebedrag: €600,00.

 

AALST / Forum Aalst Historiek / Lezing: Het patrimonium van Visj

Na de gelijknamige stadswandeling volgt nu de lezing over de eigendommen van de familie “De Vis”, op vrijdag 16 november 2018, om de geschiedenis van deze ‘notoire’ familie en hun patrimonium in het centrum van Aalst aan een breed publiek te tonen.

Waar: Onthaalcomplex Trefcentrum, Keizersplein 21b Aalst.

Wanneer: Vrijdag 16 november 2018.

Toegekend subsidiebedrag: €200,00.

ERPE-MERE / Heemkundige Kring Erpe-Mere / Een toekomst voor ons verleden

De heemkundige kring verzamelde in de afgelopen 60 jaar een grote hoeveelheid documentatie in verband met de geschiedenis van Erpe-Mere. Om dat alles in goede orde aan de volgende generatie te kunnen doorgeven moet er werk gemaakt worden van doorgedreven inventarisering, digitale toegankelijkheid en een verantwoorde bewaring. Binnen dit project wil men volgende zaken verwezenlijken: archieven, documenten, kaarten, plannen, en foto’s zuurvrij verpakken; tijdschriften in degelijke houders bewaren; tyvek-hoezen voor wandkaarten laten maken, nieuwe rekken laten maken op maat van de specifieke noden. Al deze handelingen zullen gepaard gaan met het opmaken van inventarissen en plaatsingslijsten.

Wanneer: in de loop van 2019, voorstelling resultaten op Heemkundig Overleg in december 2019.

Waar: documentatiecentrum HK Erpe-Mere, Nieuwstraat 15, 9420 Mere.

Toegekend subsidiebedrag: €1.200,00.

AALST / Stadsarchief Aalst – Aalst in de Groote Oorlog, toen en nu

Naar aanleiding van 100 jaar WOI brengt het Stadsarchief Aalst een brochure uit met historisch beeldmateriaal met bijschrift, aangevuld met een hedendaagse foto die speciaal voor de brochure genomen zal worden.

Wanneer: de publicatie wordt voorgesteld in december 2019.

Toegekend subsidiebedrag: €600,00.

AALST / Storytellers / Sagen en legenden uit Denderland

Een boek met verhalen, gedichten, dramateksten… geschreven door cursisten van de opleiding ‘schrijver’ aan de Academie voor Podiumkunsten, waarbij inspiratie wordt gezocht in sagen, legenden, volksverhalen, volksliedjes, folklore en geschiedenis uit de regio in het kader van het jaarthema ‘literair erfgoed’.

Wanneer: voorjaar 2019.

Toegekend subsidiebedrag: €600,00.

AALST / Pasar De Faluintjes / Streekproductentocht Hop op ’t dorp

Op 24 maart 2019 vindt de jaarlijkse streekproductentocht van Pasar plaats, dit jaar in het thema van hoperfgoed. Om Meldert als hopdorp in de kijker te zetten, worden hopplanten aangeboden aan de inwoners van het dorp, met als voorwaarde dat de planten (maximaal 4 per adres) zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Niet enkel de plant wordt aangeboden, ook de bedrading of bepaling, assistentie bij het planten en assistentie gedurende de eerste twee jaren. Bij de streekproductentocht wordt deze actie zichtbaar gemaakt: er wordt op dat moment geplant en de routes van de buggywandeling, gezinswandeling en de fietstocht zullen langsheen deze locaties voeren. Verder worden er streekproducten aangeboden, zoals jaarlijks de gewoonte is.

Wanneer: zondag 24 maart 2019.

Waar: Meldert Dorp.

Toegekend subsidiebedrag: €600,00.

 

NINOVE / Erfgoedraad Ninove / Klinkend erfgoed

Inventarisatie van klokken en orgels in de kerken van Groot-Ninove, maar ook klein klinkend erfgoed in klooster-, school-, veld- en straatkapellen. Eindresultaat is een brochure en een digitaal bestand met foto’s en geluidsopnames. Hierbij wordt ook de link met MADEinDENDERLAND gelegd. Daarnaast is er onderzoek (onder meer in archieven) naar de geschiedenis van het klinkend erfgoed, het wijdingsritueel van klokken, peter- en meterschap, opeising van klokken… Tenslotte focust het project op de bijhorende beroepen, zoals de klokkengieters, de klokkenluiders, de orgelbouwers, de organisten…

Wanneer: heel 2019.

Waar: Groot-Ninove.

Toegekend subsidiebedrag: €1200,00.

 

AALST / SMI Moorselbaan / Atelier Rechteroever: Rezzekes op de Moorselbaan

Samenwerking met Netwerk en MUS-E Belgium: leerlingen doorlopen een artistiek traject onder professionele begeleiding, waarbij de focus wordt gelegd op het verkennen van de eigen wijk, het in contact komen met buurtbewoners, het in beeld brengen van de karakteristieken van de wijk en hoe die doorheen de tijd veranderen of behouden bleven, het opnemen van de klank van de Moorselbaan en de buurtbewoners… Het kunstzinnig eindresultaat is in handen van de begeleidende kunstenaars en de leerlingen zelf, wel staat vast dat thema’s als lokale geschiedenis, lokaal erfgoed (ook bv. dialect, verhalencultuur…) in relatie tot een context vol uitdagingen (meertaligheid, multiculturaliteit, kansarmoede) centraal staat.

Wanneer: voorjaar 2019.

Waar: SMI Moorselbaan, Aalst.

Toegekend subsidiebedrag: €1200,00.

DENDERLEEUW / Commissie Patrimonium / Erfgoeddag in Denderleeuw

Erfgoeddag 2019 staat in het teken van “ambachten”, “vakmanschap”, “meesterschap”. Naar aanleiding van dit thema wil de Commissie Patrimonium in samenwerking met de dienst Vrije Tijd, dienst Leefomgeving en de Raad voor Lokale Economie een ambachtenmarkt en workshopnamiddag organiseren tijdens Erfgoeddag, in combinatie met de jaarlijkse bloemenmarkt. Enkele elementen: uitgebreide ambachten- en boerenmarkt met in de eerste plaats ambachters uit Denderleeuw, aangevuld met ambachters uit de regio indien nodig; workshops voor kinderen om oude ambachten te leren kennen of streekproducten leren maken; proevertjes uit de streek… Dit alles zal doorgaan in ontmoetingshuis De Palaver in de wijk Hemelrijk op zondag 28 april 2019.

Wanneer: zondag 28 april 2019 (Erfgoeddag).

Plaats: Ontmoetingshuis De Palaver, wijk Hemelrijk, Seringenlaan Denderleeuw.

Toegekend subsidiebedrag: €950,00.

LEDE /Culturele Raad / 100 jaar Mesen in Lede

Op basis van 5 oude zichtkaarten worden 5 uitvergrotingen gemaakt die een beeld geven van hoe het complex van Mesen er vroeger uitzag. De borden worden geplaatst in aan de voorzijde van het domein, zichtbaar van de straatkant in de periode voor Erfgoeddag.

Wanneer: zondag 28 april 2019 (Erfgoeddag).

Waar: Domein Mesen, Lede.

Toegekend subsidiebedrag: €600,00.

 

LEDE / VZW Processiecomité Lede / #M Beeld van Liefde

De historische Mariale Processie begin mei krijgt een nieuwe vorm, namelijk een open lucht evocatie met de Sint-Martinuskerk als decor. Het verhaal van het Mariabeeld, de historiek en beleving wordt met #M in een eigentijds gebeuren gegoten met een hoogstaand visueel massaspektakel in openlucht. Met deze nieuwe weg wil de organisatie de traditie voor de komende jaren veilig stellen en nieuwe interesse aanwakkeren.

Wanneer: 3, 4 en 5 mei 2019.

Waar: Markt, Lede.

Toegekend subsidiebedrag: €950,00.

AALST / Kerkfabriek Sint-Martinus / Erfgoeddag 2019: Hoe maakt u het? Oude en hedendaagse ambachten in en rond de Sint-Martinuskerk

In samenwerking met de Dienst Toerisme en Erfgoed van Stad Aalst worden op Erfgoeddag 2019 lokale ambachten in de kijker gezet. De Sint-Martinuskerk telt vele gilde- en ambachtsaltaren met een grote rijkdom aan kunstwerken en archiefdocumenten. Op Erfgoeddag worden tien ambachtsaltaren in de kijker geplaatst door één bijzonder erfgoedobject uit te lichten. Vertrekkende vanuit de historische ambachten worden hedendaagse ambachters aangesproken om hun ambacht op Erfgoeddag te tonen door hun atelier open te stellen voor het publiek en kunnen bezoekers genieten van verhalen, proevertjes, demonstraties… De bezoekers krijgen een folder met stadsplan en extra duiding. Daarnaast wordt het oude en nieuwe erfgoed verbonden door een fotocampagne waarbij de nieuwe ambachter wordt geportretteerd bij het oude altaar.

Wanneer: zondag 28 april 2019 (Erfgoeddag).

Waar: Sint-Martinuskerk en in het centrum van Aalst.

Toegekend subsidiebedrag: €950,00.

AALST / VVV De Faluintjesstreek vzw / Brochure machinepark VVV

VVV De Faluintjes beschikt over een uitgebreid patrimonium aan landbouwwerktuigen, te veel om tentoon te stellen tijdens de Pikkeling. Naar aanleiding van 50 jaar Pikkeling wordt een brochure uitgebracht met een overzicht van de machines, met foto’s en extra duiding per machine (functionaliteit, geschiedenis…). Hiervoor wordt de collectie eerst geïnventariseerd.

Wanneer: voorjaar 2019.

Waar: De Faluintjesstreek.

Toegekend subsidiebedrag: €600,00.

DENDERLEEUW / 100 jaar WOI - Tentoonstelling bevrijding / Commissie Patrimonium

De Commissie Patrimonium, de Heemkundige Kring Iddergem, de Heemkundige Kring Wallo en de dienst Vrije Tijd van gemeente Denderleeuw slaan de handen in elkaar voor een tentoonstelling in het kader van 100 jaar WOI. Het einde van de Groote Oorlog wordt in de kijker gezet met verhalen over de bevrijding. Enerzijds is er aandacht voor  lokale geschiedenis aan de hand van authentieke objecten en verhalen, in samenwerking met kunstenares Linda Van der Meeren. Anderzijds is er aandacht voor nationale geschiedenis m.b.t. bevrijding, waaronder een luik over de onbekende soldaat en over oud-strijders.

Waar:Zaal Den Breughel (Dorp 11, 9470 Denderleeuw)

Wanneer:27 oktober tot 3 november 2018

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

DENDERLEEUW / 100 jaar WOI - Bevrijdingsbal / Heemkundige Kring Iddergem

De Heemkundige Kring Iddergem, de Commissie Patrimonium en de dienst Vrije Tijd van gemeente Denderleeuw slaan de handen in elkaar voor een echt bevrijdingsbal in het kader van 100 jaar WOI. Het einde van de Groote Oorlog werd ook 100 jaar geleden gevierd in Den Breughel, waar toen al dansfeesten plaatsvonden. Om in de sfeer van die tijd te komen, wordt de omkadering verzorgd door Radio Modern. Zij zorgen voor dansinitiaties, muziek van toen, een beauty boutique voor de dames (en geïnteresseerde heren), een photo boot… Het tentoonstellingsmateriaal en de afbeeldingen uit de tentoonstelling over de bevrijding wordt ook op het bevrijdingsbal getoond om de bezoekers een beeld van de geschiedenis te geven. Met de organisatie van dit evenement wil de Heemkundige Kring Iddergem een ruimere doelgroep betrekken bij de herdenkingsactiviteiten van de oorlog, zodat ook een jongere generatie zich zal aangetrokken voelen tot het bevrijdingsbal en op die manier ook bij de herdenking.

Waar: Zaal Den Breughel (Dorp 11, 9470 Denderleeuw)

Wanneer: 24 november 2018

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

AALST / Stadswandeling “Het patrimonium van Visj” / Forum Aalst Historiek

Forum Aalst Historiek organiseert haar jaarlijkse stadswandeling, deze keer langsheen de eigendommen van de familie “De Vis”. Hierbij wordt de geschiedenis van deze ‘notoire’ familie en hun patrimonium in het centrum van Aalst uit de doeken gedaan. De gidsen zijn Jan Louies en David Goossens. Er zal ook een brochure verkrijgbaar zijn. De wandeling start om 14u aan cc De Werf en eindigt in de zaal Gillade. Iedereen is welkom, deelname is gratis.

Waar: Centrum Aalst, start aan cc De Werf (Molenstraat 51, 9300 Aalst)

Wanneer: 16 juni 2018, 14u

Toegekende subsidie: 190,- EUR

LEDE / Publicatie 75 jaar KVC Jong Lede / KVC Jong Lede

In 2018 bestaat KVC Jong Lede 75 jaar en naar aanleiding hiervan wordt een boek geschreven over de geschiedenis van de club. Dit boek omvat de evolutie van club, gespekt met verhalen uit het illustere verleden, aangevuld met oud fotomateriaal en archiefmateriaal. Verder wordt er een tentoonstelling voorzien op 25 augustus 2018, de dag waarop er een reünie is van oud-leden en oud-spelers van de club. De tentoonstelling zal te zien zijn in de kantine van de club. Het archiefmateriaal dat voor de publicatie en de tentoonstelling wordt verzameld zal ook ter beschikking worden gesteld voor MADEinDENDERLAND.

Waar: Ommeganglaan 58/Z, 9340 Lede

Wanneer: 25 augustus 2018

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

DENDERLEEUW / Tentoonstelling 25 jaar Wallo / Heemkundige Kring Wallo

Heemkundige Kring Wallo uit Welle organiseert een tentoonstelling naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan, met foto’s, filmfragmenten en andere materialen, zowel over het ontstaan van HK Wallo als over de projecten die HK Wallo de afgelopen 25 jaar heeft georganiseerd. Tevens wordt er informatie gegeven over het opmaken van een stamboom, inclusief voorbeelden, en wordt er een overzicht gegeven van de huidige verzameling. De tentoonstelling gaat door tijdens de kermis in Welle op 6 en 7 oktober 2018 om een breed publiek te bereiken. De locatie is de gemeentelijke basisschool (Welleplein) om ook kinderen aan te spreken.

Waar: Gemeentelijke Basisschool Denderleeuw, afdeling Welle (Welleplein 3, 9473 Denderleeuw)

Wanneer: 6 en 7 oktober 2018

Toegekende subsidie: 350,- EUR

AALST / Lichtjes met Sint-Maarten / Gezinsbond Herdersem

Het is een traditie in Vlaanderen dat in de donkere dagen rond Sint-Maarten de mensen rondgingen met lichtjes en rond het vuur verzamelden. Wij willen dit immaterieel erfgoed proberen over te dragen door samen met de Herdersemse jeugd lichtjes te maken en bieten uit te hollen. De workshop wordt afgesloten met een tas soep en wat brood waarna er samen met de ouders een tocht gemaakt wordt door de donkere Herdersemse velden. Als afsluiter wordt er dan samen rond het vuur gezeten, gezongen en wat gedronken…

Waar: Gemeentelijke Basisschool Het Meivisje (Grote Baan 209, 9310 Herdersem)

Wanneer: Woensdagnamiddag en -avond, 31 oktober 218

Toegekende subsidie: 405,- EUR

AALST / Wandeling Open Monumentendag / VVAK

Op Open Monumentendag organiseert de Vereniging Voor Aalsters Kultuurschoon een wandeling langsheen de standbeelden en borstbeelden in het centrum van Aalst, met uitleg over de geschiedenis van het monument zelf en over de kunstenaar. Er worden eveneens een aantal gebouwen bezocht. Tal van historische figuren, gebeurtenissen en plaatsen komen aan bod. Elke bezoeker krijgt een gratis folder met de wandeling en kort inhoud. De wandeling start op de Grote Markt en eindigt daar ook.

Waar: Centrum Aalst, start op de Grote Markt.

Wanneer: Zondag 9 september 2018

Toegekende subsidie: 400,- EUR

AALST / Themanummer Daens Vandaag: Huldigingsjaar Pieter Daens / Priester Daensfonds

In 2018 worden verschillende acties ondernomen om hulde te brengen aan Pieter Daens, naar aanleiding van zijn 100-jarig overlijden. In het themanummer van Daens Vandaag over Pieter Daens wordt diens historische rol in de verf gezet, omdat zijn rol lang onderbelicht is gebleven. In de publicatie wordt ook stil gestaan bij de mens Pieter Daens: als familieman, als journalist, als kunstenaar, en als uitgever. Bovendien was hij ook actief in talrijke verenigingen. Zijn kranten reikten verder dan de Aalsterse stadsgrenzen. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan zijn politieke carrière.

Wanneer: September 2018

Toegekende subsidie: 1019,17- EUR

AALST / Lezingen jaarboekvoorstelling / HK De Faluintjes

Heemkundige Kring De Faluintjes schakelt over van vier tijdschriften naar vier mededelingenbladen per jaar en één jaarboek. Om dit jaarboek voor te stellen wordt een event georganiseerd met lezingen rond de lokale geschiedenis van Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel, aangevuld met een muzikaal gebeuren. Het is de bedoeling om een breder publiek aan te spreken. De jaarboekvoorstelling gaat door op 26/10/2018

Waar: Orangerie van het Waterkasteel te Moorsel

Wanneer:26 oktober 2018

Toegekende subsidie: 1065,- EUR

NINOVE / Stadswandeling “In de voetsporen van de Groote Oorlog” / Stadsbestuur Dienst Cultuur en Evenementen

In het kader van 100 jaar WOI worden vier gegidste wandelingen op 27/05, 24/06, 20/09 en 28/10/2018 in Ninove-Centrum georganiseerd. Een brochure is permanent beschikbaar voor wie de wandeling op eigen initiatief wil doen. De wandeling trekt niet alleen langs de bekende ijkpunten in het stadscentrum, maar vestigt ook de aandacht op tal van plekken waar een oorlogsweetje aan vasthangt of waar honderd jaar geleden ‘iets’ is gebeurd, bv. over het Sas van Pollare, over de molens, dat de kantfabriek en de garenfabriek werd ingericht als gevangenis… De wandeling start aan de voormalige Sint-Theresiakerk (kruispunt Brusselse en Edingsesteenweg) en eindigt aan het oud stadhuis (Oudstrijdersplein).

Waar: Start aan voormalige Sint-Theresiakerk (Kruispunt Brusselse en Edingsesteenweg, Ninove)

Wanneer: 27 mei, 24 juni, 20 september en 28 oktober 2018, telkens om 14u.

Toegekende subsidie: 1200,- EUR

DENDERLEEUW / Fotoboek Kerkgoed Sint-Amandskerk Denderleeuw - Kerkfabriek Sint-Amandus Denderleeuw

Aanleiding is het succesvol beëindigen van het inventarisatieproject religieus erfgoed in de Sint-Amandskerk te Denderleeuw. De vrijwilligersgroep wil het boek “Kerkgoed” publiceren met de geschiedenis van de Sint-Amandskerk en van de parochie, aan de hand van een selectie van topstukken uit de inventaris, met aandacht voor volgende onderdelen: locatie en uitzicht, beelden, vaatwerk, meubilair/interieur, glasraam en verlichting, relieken, kazuifels.

Partners: Kerkfabriek Sint-Amandus Denderleeuw

Wanneer: voorjaar 2018

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

AALST / Promenade de Plaisance - PASAR Faluintjes

PASAR Faluintjes wil de historische verbinding tussen het Waterkasteel Moorsel en de Abdij van Affligem in de kijker zetten door een wandel- en fietsevenement te organiseren op 25 maart 2018. Met een historische en culinaire insteek (proevertjes van streekproducten) en muzikale omkadering (hopliederen door de ‘Drie Stijnen’, om het hoperfgoed onder de aandacht te brengen). De fietsroute loopt langs de nog bestaande hopvelden.

Waar: Regio rond Waterkasteel Moorsel en de Abdij van Affligem

Wanneer: 25 maart 2018

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

ERPE-MERE / Waar men gaat langs Vlaamse wegen - Heemkundige Kring Erpe-Mere

Een project in het kader van de nacht van de geschiedenis (i.s.m. Davidsfonds Mere en Davidsfonds Burst): in 2017 werden ommegangen en processies gefilmd in het kader van het digitaliseren van immaterieel erfgoed, momenteel wordt er nog gemonteerd en worden foto’s verzameld uit alle deelgemeenten. Eindresultaat is een tentoonstelling in de Sint-Bavokerk van Mere en een filmvertoning, ingeleid door Julie Aerts (hoofd CRKC), over de verdwijnende traditie van processies. Beide evenementen vinden plaats in maart 2018.

Partners: Davidsfonds Mere en Davidsfonds Burst

Wanneer: maart 2018

Toegekende subsidie: 750,- EUR

Meer info: www.heemkunde-erpe-mere.be

DENDERLEEUW / Koers in Denderleeuw - vzw De Scriptomanen

Een poëtisch kijkboek “Koers in Denderleeuw” door Willy Verhegge: een persoonlijke kijk op lokaal wielererfgoed met aandacht voor oude wielerhelden uit Denderleeuw, aangevuld met oud fotomateriaal van deze wielerhelden. De uitgave van het boek wordt ondersteund door een app en een online quiz, over dit wielererfgoed.

Aanvullend: Evenement om boek voor te stellen op 10 februari 2018, gepresenteerd door Ruben Van Gught (VRT), die ook de aanwezige renners zal interviewen.

Partners: Gemeente Denderleeuw

Wanneer: 10 februari 2018 (voorstelling boek)

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

AALST / Brochure 40 jaar V.VAK prijzen - V.VAK

Publicatie van een brochure naar aanleiding van de fototentoonstelling “40 jaar V.VAK prijzen” voor restauratie- en renovatieprojecten die doorging in januari 2017.  De brochure zal alle foto’s uit de tentoonstelling bevatten, met een korte beschrijving van de locatie van de laureaten en de reden waarom zij deze prijs ontvingen

Wanneer: voorjaar 2018

Toegekende subsidie: 1200,- EUR

AALST / Huldiging Pieter Daens. Informatieborden Werfplein - Priester Daensfonds Aalst

In 2018 willen diverse partners (zowel diverse stadsdiensten als verenigingen) een hulde brengen aan Pieter Daens, ter nagedachtenis van zijn overlijden in 1918. Eén van de concrete acties richt zich op het vergroten van de zichtbaarheid van het daensisme en de rol van Pieter Daens hier in voor de Aalstenaar en alle bezoekers van onze stad.

Met behulp van 3 erfgoedborden (voor- en achterkant bedrukt) zal een permanente tentoonstelling in de publieke ruimte worden opgemaakt (Werfplein), waarbij het verhaal van industrialisatie, sociale strijd, belang van Pieter Daens en het daensisme zullen worden verteld. Uiteraard wordt hier ook verwezen naar Louis Paul Boon, die één van zijn belangrijkste werken vernoemde naar Pieter Daens: ‘Pieter Daens, of hoe in de 19de eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht (1971)’.

Partners: Dienst erfgoed en toerisme Stad Aalst

Waar: Werfplein, Aalst

Wanneer: voorjaar 2018

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

NINOVE / Binnen spelen, buiten spelen - VTB Kultuur Ninove

Geheel van activiteiten over spelen vroeger en nu:

 • Dynamische tentoonstelling over spelen vroeger en nu (vanaf 1900) in oud-Stadhuis Ninove met lezing Marc Wellens (conservator speelgoedmuseum Mechelen)
 • Digitaal ‘speelboek’ (Facebookpagina) met persoonlijke verhalen van het publiek over hun favoriete speelgoed
 • Educatief programma voor scholen
 • Bordspelavond
 • Bekende Ninovieters en hun favoriete speelgoed
 • Speelgoedmarkt
 • Workshop zelf speelgoed maken.

Partners: Stad Ninove

Wanneer: voorjaar 2018

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

NINOVE / Dweis mor Welgezjind - remember't Klokzjiël (1980 - 1987) - Stadsbestuur Ninove, dienst cultuur en evenementen

Dit erfgoedproject schrijft allereerst de geschiedenis van de stadskrant’t Klokzjiël in Ninove, waarvan een 80-tal nummers verschenen tussen 1980 en 1987.’T Klokzjiël was een bevoorrechte getuige van het politieke, culturele en maatschappelijke leven in Ninove in de jaren 1980.

30 jaar nadat het laatste nummer van de persen rolde, blikken we terug op de roemrijke geschiedenis van de stadskrant. Een tentoonstelling (april-mei 2018) met ‘het beste van’ biedt een verrassende kijk op het Ninove van de jaren 1980, daarnaast wordt ook een vertelavond rond dit thema georganiseerd in mei 2018. Ten tweede is het een digitaliseringsproject, waarbij ‘t Klokzjiël op MADEinDENDERLAND.be publiek ter beschikking wordt gesteld.

Wanneer: april-mei 2018

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

AALST / Voordracht ‘De Zivilarbeiter. De slaven van de Groote Oorlog’ – Forum Aalst Historiek

130-wailly-jan-z-a-b-16-1e-comp
Voordracht door Donald Buyze rond het thema van de Belgische opgeëisten tijdens de Eerste Wereldoorlog op 11 november 2016.

Toegekend subsidiebedrag: 183 EUR

http://forum.aalsthistoriek.be/


AALST / Restauratie van de reuzen ‘Iwein’ en ‘Lauretta’ – De Stopnoillekes

Restauratie van de stadsreuzen van Aalst, gekoppeld aan de ondertekening van de intentieverklaring ‘Reuzen in Vlaanderen’. De reuzen zullen tijdens de zomer van 2016 door de reuzenvereniging zelf gerestaureerd worden en tijdens het weekend van de carnavalsbeurs (24 en 25 september) zullen de gerestaureerde reuzen aan het grote publiek voorgesteld worden in het centrum van Aalst.

Toegekend subsidiebedrag: 900 EUR


LEDE / Publicatie ‘Postzegelkring Leda 50 jaar’ – Postzegelkring Leda

postzegelkringleda50jaarPostzegelkring Leda bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit jubileum aan de hand van een competitieve postzegeltentoonstelling, de voorverkoop van nieuwe postzegeluitgiften en een ruilbeurs. Daarnaast wordt ook een boek uitgebracht over het 50-jarig bestaan van de vereniging en haar betekenis op lokaal, regionaal en nationaal vlak. Het wordt een boek rond filatelie aan de hand van de clubgeschiedenis van de postzegelkring, dat wordt voorgesteld op 22 oktober 2016.

Toegekend subsidiebedrag: 240 EUR

http://www.postzegelkringleda.be/


AALST / 60 jaar Alkuone in een boek – Kunstgroep Alkuone

foto-alkuone-grotemarktIn 2017 bestaat kunstgroep Alkuone 60 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum wil de groep samen met stichter en ere-voorzitter Oscar Van Malder een boek uitbrengen over de geschiedenis van de groep. In het boek zullen interviews, getuigenissen, anekdotes, weetjes, afbeeldingen en foto’s aan bod komen. Het verhaal zal chronologisch verteld worden, jaar na jaar, in relatie tot de (cultuur)historische feiten en gebeurtenissen van dat jaar. Op die manier zal de rol van Alkuone in het cultuurlandschap geschetst worden. Het boek wordt voorgesteld in mei 2017, in CC De Werf in Aalst, gekoppeld aan algemene festiviteiten voor de 60ste

Toegekend subsidiebedrag: 900 EUR

http://www.alkuone.be/


DENDERLEEUW / Nieuwe Heilig Hart kapel te Iddergem – Commissie Patrimonium Denderleeuw

joannes-kapel-hoekstraat-carrEr wordt een nieuwe kapel gebouwd in Iddergem, op de plaats waar vroeger de Heilige Johanneskapel stond (kruispunt Leliestraat-Hoekstraat). De nieuwe kapel zal opgedragen worden aan het Heilig Hart – het beeld van Het Heilig Hart uit 1934 dat eigendom is van HK Iddergem zal er een plaats krijgen. De inrichting en inwijdingsactiviteit zal plaatsvinden op Open Monumentendag (11 september 2016). De geschiedenis van het beeld, de kapel en de Heilig Hart-verering binnen Iddergem zal een plaats krijgen op een pancarte. Bezoekers op Open Monumentendag krijgen ook een flyer mee. Op die manier krijgen zowel een stukje volksdevotie als een stukje patrimonium opnieuw een plaats in het dorp.

Foto van de oorspronkelijke kapel (bouwjaar 1912, afgebroken 1992).

Toegekend subsidiebedrag: 660 EUR


AALST / Boek 125 jaar wijding Sint-Jozefkerk – SintJozef125

125jaarstjozefIn 2016 is het 125 jaar geleden dat de Aalsterse Sint-Jozefkerk werd ingewijd. Om dit te herdenken wordt een feestjaar met verschillende activiteiten georganiseerd. Eén van de speerpunten is een boek over de geschiedenis van de kerk en de parochie. Naast de geschiedenis van de kerk zullen ook een aantal katholieke rituelen belicht worden o.b.v. foto’s en archiefstukken, bv. het verloop van een klokkenwijding en een eremis. Het boek zal verschijnen in oktober 2016.

Toegekend subsidiebedrag: 900 EUR

http://www.sintjozef125.be/


NINOVE / De opgeëisten van 1916 in het voormalige kanton Ninove - Dienst cultuur en evenementen van de stad Ninove

Dit project focust op de opgeëisten van 1916 in het voormalige kanton Ninove en omvat volgende aspecten:

 • Historisch onderzoek door Georges Vande Winkel en Bart Merckaert
 • Themanummer in Het Land van Aalst in december 2016
 • Dit themanummer verschijnt ook als zelfstandige publicatie van de stad Ninove
 • Artikel in de Ninoofse Oorlogsgazet
 • Tentoonstelling van 7 tot 24 december 2016
 • 2 lezingen in het najaar
 • Concert door Folgazan op 10 november 2016

Toegekend subsidiebedrag: 840 EUR


AALST / 40 jaar V.VAK prijs – V.VAK (Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon)

40_jaar_vvak_prijsIeder jaar kent de VVAK een restauratieprijs toe, waarbij de eigenaars van een gebouw dat in positieve zin gerestaureerd werd in de bloemetjes worden gezet. Hiermee wil de vereniging het behoud en de herwaardering van architectonisch, historisch… waardevolle gebouwen, landschappen en stads- en dorpsgezichten… aanmoedigen.

In december 2016 wordt een fototentoonstelling georganiseerd waarbij alle bekroonde projecten van de voorbije 40 jaar in herinnering gebracht worden.

Toegekend subsidiebedrag: €480, op voorwaarde dat de tentoonstelling niet alleen onroerend erfgoed (de gebouwen) aan bod laat komen, maar ook voldoende ruimte laat voor achtergrondinformatie over de historiek ervan.

http://www.vvak.be/


LEDE / Affiches ter aankondiging van processies over heel Vlaanderen – HK Heemschut Lede

Heemschut Lede organiseert elk jaar in mei een tentoonstelling rond devotionalia. Dit jaar worden affiches ter aankondiging van processies in heel Vlaanderen tentoongesteld.

Toegekend subsidiebedrag: 120 EUR

http://home.scarlet.be/~vapeter/Heemkunde/index.html

DENDERLEEUW / 150 jaar Fanfare De Dendergalm – Commissie Patrimonium Denderleeuw

Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de muziekvereniging ‘Koninklijke Harmonie De Dendergalm’ zal de Commissie Patrimonium in samenwerking met de cultuurdienst een videoreportage laten maken over de rijke geschiedenis van deze vereniging. De reportage zal worden opgebouwd rond de figuur van René Van Varenbergh, het oudste nog levende lid van de vereniging en zo de spilfiguur in de viering over het 150-jarig bestaan. Deze reportage zal binnenkort ook te bekijken zijn via madeindenderland.be.

Partners: Cultuurdienst Denderleeuw, harmonie De Dendergalm

Wanneer: september 2015

Toegekende subsidie: 1085,50 EUR

Meer info: www.dendergalm.be

AALST / Zesde Forum-meet - Forum Aalst Historiek

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Forum Aalst Historiek haar jaarlijkse stadswandeling. Rond 10 mei wordt naar aanleiding van de stichting van het Forum een Forum-meet gehouden. Ondertussen al voor de 6e keer! De stadswandeling zal dit jaar waarschijnlijk over stadslegenden gaan.

Wanneer: zaterdag 7 mei 2016

Toegekende subsidie: 250,- EUR

Meer info:  www.forum.aalsthistoriek.be


AALST / Berichten uit Eutopia - vzw De Scriptomanen

berichten_uit_utopiaIn 2016 is het 500 jaar geleden zijn dat de Engelse humanist Thomas More zijn boek “Utopia” publiceerde, een mijlpaal in de Europese geschiedenis. Het boek rolde van de persen in Leuven, maar het werd wel gedrukt door de beroemde Aalstenaar Dirk Martens, die niet alleen in zijn geboortestad drukateliers bezat, maar ook in Leuven en Antwerpen.

Om deze gebeurtenis in de kijker te plaatsen wil vzw De Scriptomanen een project opzetten met verschillende deelaspecten. Benevens het uitgeven van een boek “Berichten uit Eutopia” met teksten van cursisten van de Academie voor Podiumkunsten, in een redactie van docent literaire creatie en auteur Patrick Bernauw, denken ze onder meer aan:

 • een tentoonstelling met muzikale soundscapes rond het thema “Eutopia” in de schuilkelders onder de Academie voor Podiumkunsten;
 • het organiseren van “flashmobs”;
 • het ophangen van affiches met teksten geïnspireerd door leven en werk van humanisten als Martens, More maar ook hun vriend Erasmus; daarmee samenhangend: een poëzieroute in het stadspark;
 • het creëren van een stadsspel “Op weg naar Eutopia” dat de reeds genoemde “eutopische plekken in Aalst” met elkaar verbindt, mede geïnspireerd door de virtuele of artistieke utopie van – bijvoorbeeld – “Second Life” of het Burning Man Festival, en de teksten die in het uit te geven boek verschijnen;
 • het uitschrijven van een wedstrijd voor de scholen (secundaire school, basisschool) die worden uitgenodigd mee te spelen met een op maat gemaakte (speels educatieve) versie van het stadsspel, door op een creatieve manier te werken rond thema’s als Dirk Martens of (E)Utopia.

Partners: Academie voor Podiumkunsten Aalst, Schrijverspunt Nederland, Stedelijk Museum, CC De Werf, bibliotheek…

Wanneer: 2016

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

Meer info: www.scriptomanen.org/2016/05/berichten-uit-utopia-het-utopisch.html


WELLE / Expo ‘Het straatbeeld vroeger en nu - Heemkundige Kring Wallo Welle

expo_onsdorpDeze fototentoonstelling, die zowel in Denderleeuw, Iddergem, als Welle georganiseerd wordt, wil aan de hand van oude en recente foto’s tonen hoe het straatbeeld de afgelopen decennia is gewijzigd. Om de betrokkenheid van de inwoners te verhogen, werd voorafgaand aan de expo een fotowedstrijd gelanceerd, waarbij mensen werden opgeroepen hun oude foto’s ‘na te spelen’. De foto’s van de fotowedstrijd, aangevuld met oude en recente foto’s van verzamelaars en heemkundige kringen, brengen tijdens de tentoonstelling het veranderende straatbeeld naar voren. Dankzij de anekdotes van inwoners krijgt de expo ook een verhalend karakter.

Partners: Commissie Patrimonium Denderleeuw, Cultuurdienst Denderleeuw, Heemkundige Kring Iddergem

Wanneer: zomer en najaar 2015

Toegekende subsidie: 1085,50 EUR

Meer info: www.denderleeuw.be


AALST / Impulsen voor Sint-Antoniusviering 2016 - Heemkundige Kring De Faluintjes

antonius_vlagHeemkundige Kring De Faluintjes wil de Sint-Antoniusviering, voor Herdersem één van de belangrijkste terugkerende elementen van immaterieel cultureel erfgoed voor het dorp, mee ondersteunen en het feest hernieuwde impulsen geven. In 2016 wil de Heemkundige Kring hiervoor twee (borgings)acties ondernemen.Eertijds was het meer de gewoonte dan nu om tijdens feestelijke momenten de woning te bevlaggen. Om rond de Sint-Antoniusviering te communiceren en te sensibiliseren wil Heemkundige Kring De Faluintjes daarom vlaggen laten drukken en deze uitdelen aan de bewoners in de dorpskern van Herdersem. Een bevlagd Herdersems dorpscentrum zorgt voor een feestelijk samenhorigheidsgevoel, wat de Sint-Antoniusviering enkel ten goede kan komen.

De heemkundige kring wil tijdens de Sint-Antoniuskermis een semiprofessionele fotograaf ook de opdracht te geven  de tradities en rituelen van de Antoniusviering vast te leggen op de gevoelige plaat. Op die manier documenteert en borgt de kring deze traditie voor het nageslacht.

Partners: Sint-Antoniusgilde, dorpsraad Herdersem

Wanneer: zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 januari 2016

Toegekende subsidie: 1500,- EUR

Meer info: www.defaluintjes.be

AALST / Informatiebordjes streekeigen fruit en hop - Lyceum Aalst

naambordjes-fruit-lyceum-013De voorbije seizoenen zorgde de werkgroep van het Lyceum voor de verwerving en aanplanting van een aantal verdwenen geachte perensoorten en hopvariëteiten uit de streek. Deze soorten werden op de schoolcampus aangeplant, zodat zowel de eigen leerlingen als bezoekers ermee kunnen kennismaken. Om deze vergeten vorm van erfgoed nog efficiënter onder de aandacht te brengen van een ruimer publiek werden deze zomer duurzame, educatieve bordjes geplaatst die summiere info over de betrokken planten bevatten. Dezelfde informatie wordt ook gebundeld in een brochure.

Partners: Nationale Boomgaardenstichting vzw, Stad Aalst, VVV De Faluintjes, huisbrouwerij Belleketels, Hopproject Faluintjes, Oud-leerlingenbond Lyceum, Vriendenkring Lyceum.

Wanneer: zomer 2015

Toegekende subsidie: 308,- EUR

Meer info: www.lyceum-aalst.be

AALST / Publicatie ‘Gijzegem in de regionale pers van 1845 tot 1976 - Hans Van Gysegem

boek-gijzegemHans van Gysegem stelde een boek samen met als titel ‘Gijzegem in de regionale pers van 1845 tot 1976’. Het boek bevat een bloemlezing van circa 585 persartikels die verschenen in de regionale pers vanaf 1845 tot en met 1976 met betrekking tot belangrijke en minder belangrijke (maar daarom niet minder interessante) onderwerpen. Waar mogelijk werden gepaste en zelfs een aantal nog nooit gepubliceerde foto’s geplaatst bij de persartikels. Ook werden, om het tijdsbeeld te benadrukken, her en der reclame-advertenties uit de betreffende periodes weergegeven.

Het boek telt 303 bladzijden en omvat 585 persartikels met 160 foto’s. de publicatie op A4-formaat is in kleurdruk, heeft een hoogwaardige papierkwaliteit en een zachte kaft.

Partners: Davidsfonds Gijzegem

 Wanneer: december 2015

 Toegekende subsidie: 500,- EUR

AALST / Publicatie ‘Ik werkte bij den Amylum. Van familiebedrijf tot wereldleider - Syral Belgium

boek-amylumSyral Belgium werkte aan een boek over de geschiedenis van het eiland Chipka en de geschiedenis van de fabriek. Op die manier wordt een belangrijk stuk van het Aalsterse industriële erfgoed gedocumenteerd.

Op 15 december 2015 wordt het boek voorgesteld aan (ex-)werknemers van de fabriek. Het boek zal terug te vinden zijn in de Aalsterse bibliotheken en in de boekhandel.

Wanneer: de publicatie werd op 15 december 2015 voorgesteld

Toegekende subsidie: 400,- EUR

Meer info: www.tereos-syral.be

AALST / Tentoonstelling 125 jaar Sint-Jozefskerk - SintJozef125

In 2016 zal het exact 125 jaar geleden zijn dat de Aalsterse Sint-Jozefkerk werd ingewijd. Om dit te herdenken wordt er een feestjaar georganiseerd, met tal van activiteiten. Een van de speerpunten is de tentoonstelling die de geschiedenis van de kerk en de parochie wil belichten.

De bezoekers maken in de eerste plaats kennis met de geschiedenis van de Sint-Jozefkerk en met de kunstschatten die zich in deze kerk bevinden. Maar de bezoeker leert ook over rituelen en gebruiken die verbonden zijn aan de kerk, maar die intussen onbruik zijn geraakt.

Aan de hand van foto’s, documenten en voorwerpen krijgt de bezoeker een inzicht in de in onbruik geraakte Katholieke rituelen uit de 19de en 20ste eeuw. Wat is het verhaal achter de obiit die op de kerkzolder werd gevonden? Hoe werden de kerklokken van de Sint-Jozefkerk gewijd? Hoeveel volk bracht een eremis op de been en wat was dat precies? Deze en tal van ander onderwerpen zullen op de tentoonstelling op een heldere manier worden uitgediept.

Partners: Parochiale verenigingen Sint-Jozefkerk, Davidsfonds Aalst, …

Waar: Sint-Jozefkerk, Esplanadeplein, Aalst

Wanneer: de tentoonstelling wordt georganiseerd in de Sint-Jozefkerk en loopt van Erfgoeddag 2016 (22 april) tot 15 mei 2016

Toegekende subsidie: 450,- EUR

Meer info: www.sintjozef125.be

ERPE-MERE / Van kermiskoers tot Tour de France - Heemkundige Kring Erpe-Mere

In 2016 organiseert Heemkundige Kring Erpe-Mere de ontmoetings- en studiedag voor heemkundigen uit Oost-Vlaanderen. In het kader van het Lucien Van Impejaar in Erpe-Mere werd gekozen voor het thema ‘Wielrennerij’.

’s Morgens wordt het thema wielrennerij aan de hand van twee lezingen tot in de puntjes uiteengezet. In de namiddag kan je dan weer kiezen voor een wandeling, bustour of een filmvertoning. En tussendoor wordt je in de watten gelegd met koffie, een lekkere lunch en –na de uitreiking van de Reinaertprijs- een afsluitende receptie. Een boeiend en gevarieerd dagprogramma dus, voor alle heemkundigen en geïnteresseerden in het thema. Iedereen welkom!

Partners: Heemkunde Oost-Vlaanderen en Cultuurdienst Erpe-Mere

Waar: Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg, Erpe-Mere

Wanneer: 15 mei 2016

Toegekende subsidie: 750,- EUR

Meer info: www.heemkunde-erpe-mere.be


AALST / Wedstrijd: Mijnzegel ‘vredeplein’/Marc De Bruyn - Philatelia Alosta

De Koninklijke Postzegelkring Philatelia Alosta brengt net als elk jaar een nieuwe postzegel uit. Dit jaar staat het Oorlogsmonument op het Aalsterse Vredeplein in de kijker. Het monument is een ontwerp van Marc De Bruyn. Als jonge man van 32 won hij de internationale wedstrijd voor het oprichten van een monument op dat plein. Het werd een werk opgedragen aan zowel de burgerlijke als de militaire slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Het monument zal nu dus vereeuwigd worden in een postzegel. Maar daarnaast organiseert de postzegelkring ook een wedstrijd. Maak een persoonlijke en unieke foto van het oorlogsmonument en maak kans op een mooie prijs. Want uit alle inzendingen zal Lieve Walgraeve, echtgenote van Marc De Bruyn, de winnende foto kiezen. De winnaar krijgt een origineel aquarel van de hand van Marc De Bruyn. 

Wanneer: zaterdag 12 december 2015

Toegekende subsidie: 300,- EUR

Meer info: micaal@telenet.be, antoine.use@telenet.be of via de Facebookpagina

Periodieke publicaties met subsidies