Wat doen we?


DENDERLAND: Aalst – Denderleeuw – Erpe-Mere – Lede – Ninove

Erfgoedcel Denderland is een uitbreiding van Erfgoedcel Aalst.Onder het motto ‘met verenigde krachten’ werd de erfgoedcel van Aalst uitgebreid met de gemeenten Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove. Samen richtten zij projectvereniging Denderland op. Die sloot een convenant af met de Vlaamse Gemeenschap. Zo ontvangt de erfgoedcel subsidies om werk te maken van het lokale roerend en immaterieel erfgoed. De beleidsperiode loopt tot 2020.

De erfgoedcel kan haar werking enkel uitbouwen dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de bijdragen van de betrokken gemeenten.

WAT DOEN WE?

De erfgoedcel zet haar schouders onder het inventariseren, het beheer en behoud en het toegankelijk maken van het lokale erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek. Ze doet dit door ondersteuning te bieden aan erfgoedzorgers, door de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren en door het ondersteunen en mee realiseren van inspirerende en gemeenschapsvormende projecten.

Benieuwd naar onze convenant afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap? Lees hier verder.