Aalst in de Groote Oorlog


Goed nieuws voor wie de tentoonstelling ‘Tussen gemeenschap en geweld. Aalst in de Groote Oorlog’ nog niet bezocht. Om zoveel mogelijk mensen en scholen de kans te geven een bezoek te brengen aan het lokale verhaal van de Eerste Wereldoorlog wordt de tentoonstelling verlengd. Tot en met 28 augustus 2016 blijven de deuren van deze boeiende tentoonstelling open.

Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in België is meer dan het bij iedereen gekende beeld van de frontsoldaten aan de IJzer en de loopgraven in de Westhoek. Aalst was van 27 september 1914 tot 11 november 1918 een stad onder Duitse bezetting, wat een fundamenteel andere situatie was dan die aan het front. Om dat te belichten wordt in de tentoonstelling het leven van de Aalstenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog in de kijker gezet.

Van de Duitse inval en de uitbarsting van geweld in september 1914, het dagelijkse leven, de deportatie van tal van Aalstenaars tot de herdenking en herbegraving van de slachtoffers aan de Zwarte Hoekbrug. Al deze onderwerpen komen aan bod, net als het verhaal van de vluchtelingen en de verhalen van aan het front.

De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van de verschillende erfgoeddiensten van de stad Aalst (het Stadsarchief, Erfgoedcel Aalst/Denderland, ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst en D.A.D.D. vzw). Prof. Sophie De Schaepdrijver was curator.

De tentoonstelling loopt tot en met 28 augustus 2016 in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst (Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst). De toegang is gratis.

 

Deze tentoonstelling is jammer genoeg afgelopen. Je kan wel de catalogus kopen – klik daarvoor hier en bestel jouw exemplaar.