Aanvragen subsidies


Je kunt bij Erfgoedcel Denderland terecht voor het aanvragen van subsidies. Er zijn twee soorten subsidies:

  • subsidies voor erfgoedprojecten: éénmalige cultureel-erfgoedprojecten die buiten de reguliere werking vallen. Ook éénmalige publicaties vallen hieronder.
  • subsidies voor periodieke erfgoedpublicaties

ERFGOEDPROJECTEN

Lees zeker eerst goed het reglement na, daarin staat alles wat je moet weten voor je een aanvraag indient: reglement erfgoedprojecten.

Een subsidie voor erfgoedprojecten aanvragen kun je hiermee doen: formulier erfgoedprojecten in pdf / word.

Is je project afgerond? Vergeet dan zeker niet dit in te vullen en ons te bezorgen: evaluatieformulier in pdf / word.

 

Hou zeker rekening met de indiendata: 1 mei en 1 november.

 

PERIODIEKE ERFGOEDPUBLICATIES

Lees zeker eerst goed het reglement na, daarin staat alles wat je moet weten voor je een aanvraag indient: reglement publicaties.

Een subsidie voor periodieke erfgoedpublicaties aanvragen kun je hiermee doen: formulier periodieke erfgoedpublicaties in pdf / word.

 

Hou zeker rekening met de indiendatum: 1 november.

Je dient je aanvraag altijd in voor de periodieke publicaties van het jaar er op.