Publicaties


 

Deze publicaties verschenen bij Erfgoedcel Aalst en Erfgoedcel Denderland.

Wil jij graag een exemplaar kopen? Vul dan onderaan het formulier in. Je kan je boek altijd komen ophalen. Indien wij het moeten opsturen dan vragen wij 2,37,- EUR extra voor de verzendkosten.

HERDENKEN IN DENDERLAND

In 2018 is het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Sinds 2014 werd de ‘Groote Oorlog’ herdacht met plechtigheden, tentoonstellingen, vele publicaties, theaterstukken, films … Ook in 2018 werd er veel aandacht geschonken worden aan het einde van die vreselijk oorlog.

Maar hoe herdenken wij de Eerste Wereldoorlog 100 jaar na datum? De ooggetuigen zijn immers verdwenen. De verhalen die overblijven worden doorgegeven aan een volgende generatie. Langzaamaan wordt ook de Eerste Wereldoorlog een oorlog die we vooral kennen uit de les op school en de boeken & films die hierover verschenen zijn. Maar betekent dit ook dat de betekenis van de ‘Groote Oorlog’ verschuift?

Erfgoedcel Denderland onderzocht hoe er vandaag herdacht wordt. Welke monumenten, naamplaten, beelden… zijn er in onze regio? Welke plechtigheden vinden er nog plaats om de Eerste Wereldoorlog te herdenken? Welke verenigingen maken werk van deze herdenkingsplechtigheden? Waarom doen zij dat? Wat betekent de ‘Groote Oorlog’ voor leden van een oud-strijdersvereniging? Voor een geschiedenisleerkracht of voor zijn leerlingen? Voor mensen met migratieachtergrond? Voor jong en oud?
Het resultaat is gebundeld in een brochure, ‘Herdenken in Denderland – 100 jaar WO I’. Deze brochure werd gratis uitgedeeld tijdens de gelijknamige lezing en is ook hier integraal te downloaden.

 

DIALECT IN DENDERLAND. OP DE GRENS TUSSEN OOST-VLAAMS EN BRABANTS

Ne pemel of ne peimel, ne vliegewoater of ne vliegewater, ne peepelink of ne zomervogel. Nen iejmer of nen iëmer, nen oker of nen auker. Een beis of een bois, een bijs of ne roesj, een bieza boëze of een biezebois.

De dialecten uit Denderland zijn soms gelijkend en soms verschillend, soms plat maar altijd mooi. In deze brochure bij de tentoonstelling “Dialect in Denderland” kom je meer te weten over de dialecten uit de regio.

Dialect is immers heel broos immaterieel erfgoed. Enerzijds is dialect als levende taal constant aan verandering onderhevig, anderzijds spreken minder en minder mensen dialect in een wereld waar Standaardnederlands de norm geworden is. Bovendien maken steeds meer mensen gebruik van tussentaal. Erfgoedcel Denderland zet lokale dialecten in de kijker met verschillende acties, in de hoop bij te dragen aan het bewaren en waarderen van dialect als immaterieel erfgoed.

De brochure bij de tentoonstelling is gratis te verkrijgen op de locaties of hier te downloaden.

REUZEN IN DENDERLAND

Reuzen zijn een deel van de Vlaamse tradities. De reuzencultuur wordt al eeuwenlang doorgegeven van de ene generatie op de andere en is dan ook terecht erkend als element op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Samen met stad Ninove en VVV-Ninove vzw zette Erfgoedcel Denderland de reuzen uit het werkingsgebied en de bijhorende tradities in de kijker op zondag 16 september 2018.

Om de Denderlandse reuzen extra in de kijker te zetten werkten we ook een brochure ‘Reuzen in Denderland’ uit. Ontdek in deze brochure de verhalen en verenigingen achter de reuzenfiguren uit Aalst, Lede en Ninove.

Tijdens deze reuzendag werd ook een brochure uitgegeven, die de Denderlandse reuzen bundelde en de reuzencultuur in de regio in de kijker plaatste.  Deze brochure is zowel op papier als digitaal te verkrijgen. Vraag voor een papieren versie na bij Erfgoedcel Denderland (gratis, zolang de voorraad strekt).

 

INSPIREREND ERFGOED. DERTIEN PRAKTIJKVERHALEN UIT OOST-VLAANDEREN

cover-brochure-inspirirend-erfgoedDagelijks zijn talloze vrijwilligers en verenigingen in de weer met lokaal erfgoed. Zij zorgen ervoor dat heel wat van dit erfgoed bewaard blijft voor toekomstige generaties. Dit werk is niet altijd even zichtbaar, maar wel onschatbaar. Soms gebeurt het dat een vrijwilligersinitiatief een project op touw zet dat de dagelijkse werking overstijgt, dat een grote betekenis heeft voor de lokale gemeenschap of de volle aandacht vestigt op ongekend of bedreigd erfgoed. Dergelijke projecten illustreren de kracht en de dynamiek van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.

De Oost-Vlaamse erfgoedcellen, het STAM en FARO zijn ervan overtuigd dat zulke projecten ook andere erfgoedwerkers kunnen inspireren. Daarom organiseerden wij op zaterdag 24 september 2016 een inspiratiedag. Aan verschillende tafels stelden Oost-Vlaamse verenigingen en vrijwilligers inspirerende praktijkvoorbeelden voor. De meer dan 60 deelnemers konden zo kennismaken met een breed en gedifferentieerd aanbod van opmerkelijke lokale projecten. Tijdens de gesprekken kwamen er talloze voorbeelden, tips en adviezen boven tafel.

Omdat deze informatie niet alleen interessant is voor de deelnemers aan de inspiratiedag, hebben we ervoor gekozen om dit alles uit te schrijven in een inspirerend bundel.

De verschillende praktijkvoorbeelden hebben we voor jou gebundeld in drie hoofdstukken:

  • lokaal erfgoed herleeft: beschrijft drie projecten die een oudere traditie nieuw leven inbliezen
  • lokaal erfgoed verbindt: hier lees je meer over vijf grotere projecten die een hele gemeenschap op de been hebben gebracht
  • lokaal erfgoed verrast: hier krijg je vijf praktijkvoorbeelden om erfgoed op een vernieuwende manier onder de aandacht te brengen

Aan het einde van elk hoofdstuk krijg je nog heel wat tips en aandachtspunten, mocht je een gelijkaardig project willen organiseren. De contactgegevens van de initiatiefnemers vind je achteraan in deze bundel.

Met deze verslagbundel willen we bijkomende inspiratie aanreiken voor jouw erfgoedwerking.

De bundel is gratis en kun je hier lezen of downloaden: Inspirerend erfgoed. Dertien praktijkverhalen uit Oost-Vlaanderen.

Zoek je nog extra inspiratie of informatie na het lezen van deze bundel? Neem dan zeker contact met ons op. Graag verkennen we met jou hoe we jouw lokale erfgoedwerking kunnen ondersteunen of versterken.

 

AALST 1815-1830. GESCHIEDENIS VAN EEN PROVINCIESTAD TIJDENS DE VERENIGDE NEDERLANDEN

TVKNweehonderd jaar geleden vormden België en Nederland heel even één land: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het begon toen Napoleon in 1815 een laatste keer Europa op stelten zette. Geallieerde legers verzamelden zich tegen de keizer. Waterloo werd geen fraai zicht. Onverschrokken chirurgijns zoals de Aalsterse Jozef Kluyskens verzorgden de talrijke gewonden.

Ondertussen kroonde Willem I van Oranje zich tot koning van twee totaal verschillende landsdelen. Even had hij de wind mee. Het was een tijd waarin steden groeiden, nieuwe kanalen en wegen over kaarten kronkelden en merkwaardige oude maten zoals ellen of roeden voorgoed de deur uit vlogen.

In Aalst doken de eerste stoommachines op. De Dender werd bedwongen. Een nieuw stadhuis zag het levenslicht. De tekenschool nam een hoge vlucht. Ondernemende Aalstenaars grepen hun kans. En na jaren van Franse overheersing, hoorde je eindelijk weer Nederlands in de gemeenteraad. Rederijkerskamers jubelden van vreugde en muziekmaatschappijen vochten voor Willem I’s gunst.

Toen barstte de tijdbom. Brussel brandde. Ook in Aalst traden jonge revolutionairen naar voor. Het was 1830. België rukte zich los van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar sommigen hadden heimwee naar hun Hollandse koning. Tot jaren later hoopten deze orangisten op een terugkeer naar de Nederlandse periode.

Dit boek telt 172 pagina’s, verscheen in 2015 en kost 15,- EUR.

 

 

TUSSEN GEMEENSCHAP EN GEWELD. AALST IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918

groote oorlogHet verhaal van de Eerste Wereldoorlog in België is meer dan het bij iedereen gekende beeld van de frontsoldaten aan de IJzer en de loopgraven in de Westhoek. Aalst was van 27 september 1914 tot 11 november 1918 een stad onder Duitse bezetting, wat een fundamenteel andere situatie was dan die aan het front. Om dat te belichten wordt in de tentoonstelling het leven van de Aalstenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog in de kijker gezet.

Van de Duitse inval en de uitbarsting van geweld in september 1914, het dagelijkse leven, de deportatie van tal van Aalstenaars tot de herdenking en herbegraving van de slachtoffers aan de Zwarte Hoekbrug. Alle deze onderwerpen komen aan bod, alsook het verhaal van de vluchtelingen en de verhalen van aan het front. Lees alles over het dagelijkse leven in Aalst tijdens de oorlogsjaren.

 

Het boek telt 195 pagina’s, verscheen in 2014 en kost 20,- EUR.

 

GEWEVEN, GEKLOST EN GESPONNEN. HET RIJKE TEXTIELVERLEDEN VAN AALST

textielboek‘Geweven, geklost en gesponnen. Het rijke textielverhaal van Aalst’ vertelt het verhaal van het textiel zelf. Vanaf de middeleeuwen tot nu wordt er een blik geworpen op de lakennijverheid, de huisnijverheid, de lijnwaadnijverheid en de textielfabrieken. Eeuwenlang vormde de textielproductie een belangrijke bron van inkomsten en van welvaart voor deze stad en haar inwoners. Je leest hoe Aalst zich in de 19de eeuw ontwikkelde tot een heuse industriestad. En hoe de stad in 1910 zelfs in de top 5 stond naast andere grote textielsteden zoals Brussel en Antwerpen.

Ook de kunstambachten – zoals de wandtapijten, de passementen en het kant – komen uitgebreid aan bod. En uiteraard kom je anekdotes te weten zoals het ontstaan van de panty, het verband tussen du Parc en Björn Borg of dat Aalst zelfs een eigen kantsteek heeft, de Point d’Alost.

Het boek vertelt echter ook het verhaal van verval en faillissement. Hoe het rijke textielverleden stilaan verdween uit het straatbeeld en slechts een schimmige herinnering werd. Om die herinnering terug tot leven te brengen, schreven D.A.D.D. vzw en Erfgoedcel Aalst dit boek.

 

Het textielboek telt 176 pagina’s, verscheen in 2014 en kost 25,- EUR.

 

 

KUNST EN ERFGOED BEWAREN

kunst en erfgoed bewaren

De brochure ‘Kunst en Erfgoed bewaren’ werd gemaakt naar aanleiding van Erfgoeddag 2013 ‘Stop de tijd!’. Het is een realisatie van restauratieatelier Tepera uit Aalst en de Erfgoedcel Aalst.

De brochure geeft praktische tips om kunst en erfgoed te beschermen tegen de tand des tijds.

 

De brochure telt 12 pagina’s, verscheen in 2013 en is gratis.

 

 

 

 

 

OVER VLAAIEN EN AJUINSOEP. AALST IN VERHALEN EN RECEPTEN

coverDe Aalsterse vlaaien kent iedereen. Maar kent Aalst nog andere streekproducten of typische gerechten? Wie weet vandaag nog wat kneddelen zijn? Bekende en onbekende Aalstenaars vertellen over hun culinaire herinneringen. In dit kookboek krijgen de verhalen en ‘la petite histoire’ evenveel aandacht als de recepten. Van kneddelen en zoetemelk tot smoutebollen met pickles en ajuinsoep.

Smakelijke verhalen van o.a. Steven Van Herreweghe, Herman Troch, Sabine Appelmans, Jan Louies en Vincent Delforge.

 

Het Aalsterse kookboek telt 128 pagina’s, verscheen in 2010 en kost 13,- EUR.

 

 

 

 

Bestellen? Dat kan via het formulier hieronder. 

Opgelet, indien wij het boek moeten opsturen dan vragen wij 2,37,- EUR extra voor de verzendkosten.

 

 [ninja_form id=1]